uitvinder van de

schouderbeschermer

voor steigerbouwers

Wetenschappelijke achtergronden

In verschillende artikelen van verschillende tijdschriften wordt het effect en de werking van de schouderbeschermer onderbouwd. in verschillende presentaties wordt de werking van de schouderbeschermer uitgelegd en onderbouwd.Steigerbouwers: kwetsbaar op eenzame hoogte.

Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde
jaargang 18 • nummer 10 • december 2010 • pag 444-448

In dit artikel worden gezondheidsrisico's, het voorkomen van gezondheidsklachten, verzuim en arbeidsongeschiktheid van steigerbouwers besproken.
Lees het hele arikel [pdf]Het effect van een schouderbeschermer op schouderklachten en productiviteit van steigerbouwers.

Tijdschrift voor Ergonomie
Jaargang 34 • nr. 1 • Februari 2009

In de steigerbouw komen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid als gevolg van schouderklachten frequent voor. Deze pilotstudy evalueert het effect van de implementatie van een schouderbeschermer op de schouderklachten en productiviteit van steigerbouwers. Vooraf en na implementatie van de schouderbeschermer werd op individueel niveau een vragenlijst en dagboekje afgenomen om de compliance met de interventie, ernst van schouderklachten en productiviteit te toetsen. In totaal hebben 44 steigerbouwers de voormeting voltooid, waarvan 22 steigerbouwers tevens twee follow-up metingen. De mixed model analyse toont aan dat de gemiddelde pijnintensiteit en gerapporteerde productiviteit over de tijd afneemt met een significante reductie na drie maanden gebruik van de interventie. De ervaren fysieke belasting blijft gelijk. Geconcludeerd wordt dat gebruik van de schouderbeschermer een significante vermindering van de pijnintensiteit na drie maanden gebruik en reductie van het ziekteverzuim als gevolg van schouderklachten geeft.
Lees het hele arikel [pdf]Het NVVK conges ■ Maart 2009

Op het NVVK (Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde) conges op 18 en 19 maart 2009 te Papendal gaf Leo Elders een presentatie over de schouderbeschermer.
Download de presentatie [pdf]Cobouw nr 33

Hieronder het artikel over de schouderbeschermer in de Cobouw nummer 33.
Stacks Image 49